Błędy na paragonie fiskalnym – jak je korygować?

Kasa fiskalna Posnet Mobile Online

Zbliża się czas Świąt. A co za tym idzie czas zwiększonego ruchy klientów. Sprzedawcy mają o wiele więcej obowiązków niż standardowo, muszą pracować szybciej, a czasem też w dłuższym wymiarze godzin. Pośpiech i zmęczenie mogą skutkować błędnie wystawionym paragonem fiskalnym. Co w takiej sytuacji powinien zrobić operator urządzenia rejestrującego sprzedaż? Podpowiadamy w artykule.

Obowiązek wystawiania paragonu, a paragon z błędem

Przedsiębiorca dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zobowiązany jest każdorazowo, na koniec transakcji, wydać paragon fiskalny. Czasem zdarza się, szczególnie, gdy klientów jest dużo, a czas goni, że paragon zostanie błędnie wystawiony. Takiego dokumentu nie da się wycofać z kasy fiskalnej, ani w żaden sposób poprawić. Błąd należy skorygować inaczej: uwzględniając go w ewidencji zwrotów i reklamacji lub ewidencji oczywistych pomyłek. Ustawodawca nie określa jak powinna wyglądać taka ewidencja, doprecyzowuje tylko, jakie informacje powinny zostać w niej zamieszczone.

Ewidencja zwrotów i reklamacji

Ewidencja zwrotów i reklamacji, to dokument, najczęściej w formie brulionu, który zawiera dane prowadzonej działalności, w tym nazwę, NIP, numer ewidencyjny urządzenia rejestrującego. Zazwyczaj do każdej kasy pracującej w przedsiębiorstwie przypisana jest oddzielna ewidencja.

Przyjmując zwrot lub reklamację, sprzedawca powinien wpisać do ewidencji:

numer porządkowy zwrotu, datę sprzedaży, numer paragonu, identyfikację towaru/usługi (nazwa), datę dokonania zwrotu, wartość brutto zwróconego towaru, kwotę należnego podatku VAT, ewentualne uwagi. Do każdego takiego opisu powinien być przypięty zarówno paragon fiskalny potwierdzający dokonanie zakupu, jak i protokół przyjęcia towaru, w którym określa się co zostało wrócone i dlaczego.

Ewidencja oczywistych pomyłek

Pomyłka oczywista, to taka, którą łatwo zauważyć na wystawionym paragonie fiskalnym. Najczęściej dotyczy błędnie wpisanej kwoty należnej za dany produkt ( np. 25 zł zamiast 2,50 zł) lub innej ilości towaru niż klient zakupił faktycznie (np. 12 sztuk zamiast 2). Jak powinien postąpić sprzedawca, który wydał błędny paragon? Pop pierwsze należy poprosić klienta o zwrot błędnego paragonu, który musi znaleźć się w ewidencji oczywistych pomyłek. Następnie należy wystawić prawidłowy paragon dla

W dokumencie należy wskazać: numer porządkowy pomyłki, datę wystawienia błędnego paragonu numer paragonu, błędnie zaewidencjonowaną sprzedaż z wartością sprzedaży brutto i należnym od niej podatkiem VAT (dane wpisywane na podstawie błędnie wystawionego paragonu), opis okoliczności, w których doszło do pomyłki (jest to opis pomyłki, np.: błędnie wprowadzona cena, czy wprowadzona za duża ilość towaru).

Błędnie wpisany VAT

Nieco więcej kłopotu ma sprzedawca, który pracuje na urządzeniu z błędnie zaprogramowanym VAT-em lub przypisał błędny VAT do produktu, w trakcie sprzedaży.  W takiej sytuacji nie wystarczy umieszczenie pomyłki w ewidencji. Podatnik musi postąpić w jeden z dwóch sposobów, w zależności od tego, czy błędny VAT jest zawyżony, czy zaniżony.

Przy zaniżonym trzeba wykazać prawidłową kwotę VAT w deklaracji i zapłacić ją do urzędu skarbowego. Korektę uwzględnia się w deklaracji VAT bez konieczności ujmowania różnicy na kasie fiskalnej.

W przypadku przypisania zawyżonej kwoty podatku VAT , nie ma określonej, jednoznacznej ścieżki postępowania. Przedsiębiorca może posiłkować się interpretacjami wydanymi w podobnych sprawach. Jednak najrozsądniej i najbezpieczniej zawnioskować o indywidulaną

One Reply to “Błędy na paragonie fiskalnym – jak je korygować?”

  1. Przepisy to nigdy nie są na rękę przedsiębiorcy. Pomylisz się i nie możesz jakoś normalnie wydrukować nowego paragonu, tylko zaraz trzeba do Urzędu po instrukcje i interpretacje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wpisz odpowiedź *