Kara za brak przeglądu technicznego – kiedy i komu będzie groziła?

Ile wyniesie kara za brak przeglądu kasy

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy do prowadzenia ewidencji używają kas fiskalnych, muszą pamiętać m.in. o zlecaniu obowiązkowych przeglądów technicznych swoich urządzeń. Taka konieczność wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 roku. Dlatego warto podkreślić, że niedługo w ustawie o podatku od towarów i usług pojawią się zapisy, zgodnie z którymi brak ważnego przeglądu technicznego kasy będzie groził karą grzywny.

Na czym polega ten obowiązek podatnika?

Przegląd techniczny kasy fiskalnej musi być wykonywany nie rzadziej niż co 2 lata. Podatnik nie może jednak samodzielnie przeprowadzić tej procedury. Polega ona bowiem na wnikliwym sprawdzeniu urządzenia rejestrującego, m.in. poprawności naliczanych podatków, prawidłowego emitowania dokumentów (paragonów, raportów dobowych i miesięcznych), stanu obudowy czy działania akumulatora i wyświetlaczy. Co za tym idzie, przegląd techniczny może zostać wykonany wyłącznie przez serwisanta kas fiskalnych, który posiada ważne uprawnienia (nadawane przez producenta lub importera konkretnego modelu). Inna sprawa, że technik przeprowadza taką kontrolę na zlecenie przedsiębiorcy. Dlatego też to podatnik odpowiada za to, czy jego kasa fiskalna posiada ważny przegląd techniczny.

Wpis do książki serwisowej urządzenia

Niezwykle istotną częścią każdego przeglądu technicznego jest wpis do książki serwisowej urządzenia. Taką adnotację, podobnie jak całą kontrolę kasy, również może umieścić wyłącznie technik z ważnymi uprawnieniami. Ponadto, do wpisu powinien zostać dołączony dowód zapłaty za wykonanie przeglądu technicznego. Dlaczego ta kwestia ma tak duże znaczenie i należy o niej bezwzględnie pamiętać? Przechowywanie książki serwisowej, która zawiera prawidłowe wpisy, to kolejny obowiązek podatnika korzystającego z kasy fiskalnej. Natomiast brak adnotacji na temat przeglądów technicznych grozi dotkliwymi konsekwencjami. Urzędnicy skarbowi mogą wtedy podważyć poprawność prowadzonej ewidencji.

300 zł kary za niedopilnowanie obowiązków

Na początku października 2018 roku wejdzie w życie ważna nowelizacja ustawy VAT. W największej mierze będzie ona dotyczyła systemu fiskalizacji online, czyli stosowania kas rejestrujących nowego typu. Niemniej, w przygotowywanym akcie prawnym pojawią się także zapisy dotyczące obowiązkowych przeglądów technicznych. W rezultacie, w przyszłości za niedopilnowanie terminu tej procedury naczelnicy Urzędów Skarbowych będą nakładali kary finansowe na podatników – w wysokości 300 zł.

Takie decyzje mają być wydawane m.in. na podstawie wpisów do książek serwisowych urządzeń. Natomiast w przypadku urządzeń online wystarczające będzie sprawdzenie rejestru zdarzeń w Centralnym Repozytorium Kas (systemie teleinformatycznym Ministerstwa Finansów). Ponadto, po otrzymaniu decyzji w sprawie grzywny za brak przeglądu technicznego przedsiębiorca będzie miał 14 dni na jej zapłacenie – w formie przelewu na rachunek bankowy, wskazany przez US.

One Reply to “Kara za brak przeglądu technicznego – kiedy i komu będzie groziła?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wpisz odpowiedź *