Jak wygląda ulga za urządzenie fiskalne po wejściu systemu online?

Posnet Ergo Online - kasa fiskalna

Nie da się zaprzeczyć – nowy system fiskalizacji zmienia bardzo dużo. Dotyczy to sposobu funkcjonowania nowych urządzeń rejestrujących, a więc i rozwiązań realizowanych przez producentów technologii sprzedaży. System online zadecydował również o wejściu potrzebnych regulacji prawnych, które znowu mają przełożenie na możliwości i zobowiązania przedsiębiorców. Na pewno jedną z istotnych kwestii, które uległy konkretnym zmianom, jest zwrot przyznawany w przypadku zakupu urządzenia rejestrującego. A zatem kto i w jakich okolicznościach będzie mógł teraz skorzystać z takiej opcji?

Ustawowa ulga bezpośrednio związana z systemem online

W ramach wspomnianego systemu fiskalizacji urządzenia rejestrujące nowego typu komunikują się przez internet z Centralnym Repozytorium Kas. Tam też, w sposób zautomatyzowany, technologie te wysyłają niezbędne informacje, dotyczące prowadzonej ewidencji obrotu, wystawianych paragonów czy np. wykonywania obowiązkowych przeglądów technicznych. Wszystko to ma doprowadzić do unowocześnienia obrotu gospodarczego, dalszego popularyzowania transakcji bezgotówkowych, a zwłaszcza – jeszcze sprawniejszego wykrywania nieprawidłowości w procesie rejestrowania sprzedaży przez polskich przedsiębiorców oraz efektywniejszej walki z tzw. „szarą strefą”. Dlaczego raz jeszcze wracamy do tych podstaw?

Choć opisywane zmiany są wprowadzane stopniowo, to jednak – jak nietrudno się domyślić – docelowo mają okazać się nowym standardem, obowiązującym wszystkich. Należało się więc spodziewać przepisów i działań, które pchałyby tę sprawę naprzód. Przykładem tego jest zobligowanie konkretnych branż do wcześniejszego wdrożenia urządzeń fiskalnych online, w odgórnie ustalonych terminach (o czym mowa jest choćby w nowelizacji ustawy o VAT). Ale to nie wszystko – taki zabieg dotyczy również ustawowej ulgi. Od wielu lat bowiem każdy przedsiębiorca, który dokonuje zakupu i instalacji pierwszej kasy bądź drukarki rejestrującej, jeśli dopełni niezbędnych formalności, może liczyć na refundację części wydanej kwoty. Mowa konkretnie o maksymalnie 90% wartości nabytego urządzenia, jednak zwrot nie może przekroczyć 700 zł. Charakter tej ulgi pozostał w zasadzie bez zmian, natomiast teraz dotyczy ona wyłącznie modeli online. Oznacza to, że jeżeli ktoś zdecyduje się np. na technologię z elektroniczną kopią paragonów – nie uzyska już refundacji, nawet, jeśli to pierwsza kasa lub drukarka fiskalna.

Z drugiej strony… ulga nie tylko w przypadku zakupu

To wciąż nie jedyne nowości, jakie spotkały ustawową refundację z tytułu nabycia urządzenia rejestrującego. Należy też wspomnieć, że w obecnym kształcie obejmuje ona nie tylko zakup odpowiedniej technologii, ale również… wymianę urządzenia. Oznacza to, że przedsiębiorca, który kończy pracę z użyciem dawniejszego modelu (wyposażonego w papierową lub elektroniczną kopię paragonów) i wdraża kasę albo drukarkę fiskalną online, także może liczyć na przyznanie ulgi. Jej specyfika się nie zmienia – cały czas chodzi o zwrot z budżetu państwa wynoszący maksymalnie 90% urządzenia, równocześnie jednak nieprzekraczający kwotę 700 zł.

Trzeba jednak zaznaczyć, że ta opcja występuje jedynie w przypadku wcześniej wspomnianych branż. Chodzi o grupy zawodowe zobowiązane do wcześniejszej instalacji w swoich firmach modeli online. Dlatego tylko przedsiębiorcy reprezentujący m.in. działalności dotyczące mechaniki pojazdów, gastronomiczne, prawnicze, medyczne, fryzjerskie, kosmetyczne – o jakich mowa w nowelizacji ustawy o VAT – skorzystają z takiej możliwości.

One Reply to “Jak wygląda ulga za urządzenie fiskalne po wejściu systemu online?”

  1. widzę, że konkretnie idą z tym onlajnem…niby w wielu przypadkach nie trzeba, niby stopniowo, ale chcesz skorzystać z prawa do ulgi – tylko online. dobrze, że chociaż jakaś w sumie niemała grupa przedsiębiorców może skorzystać z ulgi przy wymianie urządzenia fiskalnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wpisz odpowiedź *