Wykonywanie raportów to powinność każdego użytkownika kasy fiskalnej

Kasa fiskalna Novitus Sento LAN E

Ze stosowaniem urządzenia rejestrującego w przedsiębiorstwie handlowym bądź usługowym wiążą się pewne kluczowe obowiązki. Do nich należy m.in. realizacja raportów fiskalnych. Ale czy rzeczywiście wszystkich? Które wydruki podatnik koniecznie musi wystawiać? I na jakich zasadach się je wykonuje? O tym właśnie w dzisiejszym wpisie.

Jakie raporty trzeba realizować i dlaczego?

Wiele wymogów dotyczących korzystania z kas fiskalnych odnosi się do skrupulatnego dokumentowania procesów i sytuacji, związanych z prowadzeniem działalności handlowej lub usługowej. Tak jest z archiwizacją kopii paragonów czy uzupełnianiem książki serwisowej – tak samo jest ze wspomnianymi raportami. Są to bowiem różne, bardzo ważne części dokumentacji, które razem dają pełny obraz prawidłowo ewidencjonowanego obrotu oraz właściwego funkcjonowania urządzenia rejestrującego i jego stosownej obsługi. Dlatego zadania te regulują obowiązujące przepisy. Zaniechanie tych czynności bądź błędne ich przeprowadzanie oznacza w konsekwencji niezastosowanie się do obecnego prawa.

Naturalnie, każda ze wspomnianych „części” odpowiada czemuś innemu, ma nieco inne znaczenie. Jak więc to wygląda w przypadku raportów fiskalnych? Są to wydruki zawierające szczegółowe dane na temat uzyskanego obrotu – oraz wysokości związanego z nim podatku należnego VAT – w konkretnym przedziale czasowym (z uwzględnieniem poszczególnych transakcji, stawek podatkowych, sprzedaży zwolnionych od podatku itd.). Jednak nie wszystkie raporty przedsiębiorca musi wykonywać. Mowa tu np. o wydrukach rocznych. Natomiast dokumenty, które bezwzględnie trzeba realizować, to raporty dobowe i miesięczne.

Zasady sporządzania raportów dobowych i miesięcznych

Pierwszy rodzaj obowiązkowych raportów, to wydruki dobowe. Jak łatwo się domyślić, chodzi o dokumenty gromadzące informacje na temat uzyskanego obrotu i kwoty podatku VAT z bieżącego dnia pracy. Dlatego właśnie zwykle pod jego koniec, przy zamykaniu sprzedaży, realizuje się raport dobowy. Choć trzeba przyznać, że nie jest to wyłączna możliwość. Drugą opcją jest wystawienie takiego wydruku dnia następnego. Jednak aby raport z nową datą nie stanowił błędu w dokumentacji, należy wykonać go przed zrealizowaniem jakiejkolwiek transakcji z tego, następnego dnia. Natomiast w szczególnych przypadkach – a konkretnie: w dniach bez ani jednej, zarejestrowanej sprzedaży towarów lub usług – wystawienie wspomnianego dokumentu nie jest konieczne.

A co z drugim rodzajem raportów wymaganych przez przepisy? Są to dokumenty, które zbierają dokładne informacje tego samego typu, ale dotyczące danego miesiąca. W związku z tym wykonywane są po jego upływie. Jednak to nie wszystko. Taki raport trzeba sporządzić nie później, niż 25 dnia miesiąca następującego po tym, który ma znaleźć się na dokumencie. I podobnie, jak w poprzednim przypadku, jeśli w ciągu raportowanego okresu nie zostanie zarejestrowana żadna transakcja – wydruk nie musi być wystawiany.

One Reply to “Wykonywanie raportów to powinność każdego użytkownika kasy fiskalnej”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wpisz odpowiedź *