Co po zakupie kasy fiskalnej online?

Kasa fikslana Noviuts Mała Online

Każdy podatnik, który zakupił urządzenie rejestrujące, zanim zacznie prowadzić na nim sprzedaż, musi dokonać jego fiskalizacji. Dotyczy to także podatników posiadających urządzenia w wersji online.

Instalacja urządzeń fiskalnych online

Przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy online podatnik, wzywa uprawnionego to tego serwisanta, aby ten dokonał jej fiskalizacji. Przedsiębiorca posiadający takie urządzenie musi bezwzględnie pamiętać, by zapewnić połączenie, które umożliwi przesyłanie danych między kasą online a Centralnym Repozytorium Kas (określone w art. 111a ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług). Fiskalizacji kasy rejestrującej online można dokonać jedynie, gdy urządzenie zawiera pamięć fiskalną oznaczoną numerem unikatowym oraz pamięć chronioną niezawierającą danych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami fiskalizacja kasy online obejmuje:
1. przesłanie klucza publicznego kasy;
2. zgłoszenie żądania fiskalizacji;
3. odebranie numeru ewidencyjnego;
4. nieodwracalny zapis w pamięci fiskalnej faktu, daty i czasu fiskalizacji;
5. inicjalizację pracy pamięci fiskalnej i pamięci chronionej oraz jednoznaczne, nieodwracalne powiązanie tych pamięci;
6. zerowanie wszystkich liczników kasy;
7. niepowtarzalny i nieodwracalny zapis w pamięci fiskalnej numeru identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika oraz zapis w pamięci fiskalnej numeru ewidencyjnego;
8. zapis w pamięci chronionej numeru ewidencyjnego;
9. zapis w pamięci fiskalnej kategorii kasy, jeżeli program pracy kasy umożliwia w kasie łączenie różnych kategorii kas;
10. wystawienie raportu fiskalnego fiskalizacji;
11. zgłoszenie fiskalizacji przez przesłanie raportu fiskalnego fiskalizacji do Centralnego Repozytorium Kas;
12. pobranie i zapis w pamięci chronionej harmonogramu przesyłania danych.

Kasa zafiskalizowana i co dalej?

Po pomyślnym dokonaniu fiskalizacji kasy online można już dokonywać sprzedaży. Najważniejszym zadaniem podatnika, poza oczywistą rejestracją każdego paragonu, jest zapewnienie kasie dostępu do Internetu, gdyż poprzez sieć telekomunikacyjną, tj. Internet, za pomocą dowolnie wybranego przez podatnika połączenia (GSM, LAN, Wi-Fi) następuje połączenie z Centralnym Repozytorium Kas (CRK) oraz przesyłanie danych.  Automatycznemu przesyłaniu podlegają dokumenty fiskalne i niefiskalne oraz inne dane związane z używaniem kasy, zapisane w pamięci chronionej od czasu poprzedniego automatycznego przesyłania danych.

Może się zdarzyć, że podatnik z przyczyn niezależnych nie jest w stanie zapewnić trwałego połączenia kasy online z CRK. W takiej sytuacji należy wystąpić do naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego z wnioskiem o przesyłanie danych w ustalonych odstępach czasowych (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących).

One Reply to “Co po zakupie kasy fiskalnej online?”

  1. Należałoby tu wspomnieć w kilku słowach o tym, że nie każdy, prowadzący działalność, od razu musi mieć kasę w trybie fiskalnym. Istnieją jeszcze zwolnienia i wyłączenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wpisz odpowiedź *