Jakie obowiązki oprócz wydawania paragonów fiskalnych?

Obowiązki przy stosowaniu kasy fiskalnej

W ostatnim wpisie omówiliśmy szczegółowo zagadnienia, które są związane z wydawaniem paragonów fiskalnych. Ale to nie jedyny obowiązek, wynikający bezpośrednio ze stosowania kasy rejestrującej. Użytkownik urządzenia  musi także pamiętać o innych czynnościach, tzn. o archiwizowaniu kopii paragonów, przechowywaniu książki serwisowej, zlecaniu przeglądów technicznych oraz wykonywaniu raportów fiskalnych (dobowych oraz miesięcznych).

Przechowywanie istotnej dokumentacji

Przepisy fiskalne wymagają od podatnika przechowywania 2 rodzajów dokumentacji. Po pierwsze, przedsiębiorca musi archiwizować kopie wszystkich wystawionych paragonów. Dane tego typu można przechowywać w formie papierowej bądź elektronicznej, zaś sposób ich gromadzenia jest związany z wyborem urządzenia rejestrującego. Innymi słowy, produkowane współcześnie kasy i drukarki mogą zapisywać kopię paragonów na rolkach termicznych bądź karcie pamięci (SD lub microSD).

Po drugie, właściciel urządzenia fiskalnego musi przechowywać książkę serwisową, którą otrzymał wraz z kupionym modelem. Dokumentacja tego typu będzie zawierała najważniejsze informacje na temat kasy lub drukarki. To również w tej książce będą później wpisywane adnotacje dotyczące interwencji serwisowych.

Obowiązkowe raporty fiskalne

Funkcjonujące obecnie prawo mówi o konieczności wykonywania 2 typów raportów fiskalnych. Są one ważne m.in. dlatego, że zawierają szczegółowe dane na temat prowadzonej sprzedaży i kwot należnych podatków. Podstawowym dokumentem, który trzeba zrealizować po zakończeniu każdego dnia „sprzedażowego”, jest zestawienie dobowe. Na tym jednak nie koniec. Zgodnie z przepisami, podatnik musi również wykonywać raporty miesięczne. Niemniej, w tym przypadku przedsiębiorca ma więcej czasu na dopełnienie obowiązków. Funkcjonuje tu bowiem zasada, zgodnie z którą raport miesięczny trzeba zrealizować po zakończeniu danego miesiąca, a najpóźniej do 25. dnia kolejnego miesiąca.

Przegląd techniczny we właściwym terminie

Poprawność działania urządzenia fiskalnego to wyjątkowo ważna kwestia. Od tego zależy bowiem, czy przy użyciu konkretnej kasy bądź drukarki można prowadzić ewidencję. Dlatego też ustawodawca zobligował podatników do regularnego kontrolowania urządzeń rejestrujących. I właśnie w tym celu przedsiębiorcy muszą zlecać obowiązkowe przeglądy techniczne – nie rzadziej niż co 2 lata.

Warto podkreślić, że kontrola tego typu jest zawsze przeprowadzana przez serwisanta z ważnymi uprawnieniami. Natomiast w jej trakcie sprawdza się m.in. poprawność naliczania podatków, pracę mechanizmu termicznego czy działanie akumulatora i wyświetlaczy. Innymi słowy, wszystkie ogniwa kasy lub drukarki, które mają wpływ na rejestrowanie obrotu oraz obsługiwanie klientów.

One Reply to “Jakie obowiązki oprócz wydawania paragonów fiskalnych?”

  1. przechowywanie kopii paragonów (u mnie w formie elektronicznej) czy książki serwisowej to dla mnie nie problem. bardziej czasem dokucza pilnowanie realizacji raportów 😛

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wpisz odpowiedź *